Posts Tagged ‘Bartók’

Arcydzieła • Koncert nad koncertami

14/11/2008
Bela Bartók

Bela Bartók

Koncert to utwór orkiestrowy z partią solową danego instrumentu. Mamy koncerty fortepianowe, skrzypcowe, klarnetowe i inne. Osobną i nieliczną kategorię tworzy tzw. koncert na orkiestrę, w którym każda część orkiestry ma swoją „partię solową”. Czyli wszyscy muzycy muszą się wykazać nieprzeciętnym rzemiosłem. Za najwybitniejsze dzieło tego typu uważany jest Koncert na orkiestrę Beli Bartóka z 1943 roku. (more…)

Reklamy

Postromantyczne koncerty skrzypcowe

03/10/2008

Koncert skrzypcowy to utwór na orkiestrę i skrzypce. Najbardziej popularny był w okresie romantyzmu. Stąd składanki The Best Romantic Violin Concertos. My zajmiemy się najlepszymi przykładami z okresu następnego, mniej romantycznego, bez nazwy, a właściwie o wielu nazwach – postromantyzm, modernizm, neoklasycyzm itd. Jedziemy zatem (systemem olimpijskim).

Bartók w terenie, podczas nagrywania piosenek ludowych

Bartók w terenie, podczas nagrywania piosenek ludowych

Brąz – Bela Bartók · Jego Drugi koncert skrzypcowy (1938) to brzmieniowy odjazd, ale nie pozbawiony melodii. Kompozycja, jak większość koncertów, składa się z trzech części. W pierwszej mamy najwięcej eksperymentów i przez to najciekawsze efekty dźwiękowe. Najbardziej przebojowa zaś jest ostatnia część, gdzie słychać, że węgierski kompozytor był pierwszym poważnym badaczem muzyki ludowej. Całość, jak (more…)